Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 26 maj 2021

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Paragrafer

34-43

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-28

Datum då anslaget tas ned

2021-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kultur- och fritid

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-05-26

Publicerad 2021-05-28 kl 08:10
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2021-05-28 kl 08:22