Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 19 november 2020 omedelbart justerad § 142

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 november 2020 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Paragrafer

§ 142

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Bygg - och miljökonstoret

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 19 novmeber 2020 omedelbart justerad § 142

Publicerad 2020-11-20 kl 11:12
Sidansvarig: Gabriella Göland