Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll teknisk nämnd 25 augusti 2020

Protokoll från Teknisk nämnd sammanträde den 25 augusti 2020 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Teknisk nämnd

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Paragrafer

73-76, 78-87

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-02

Datum då anslaget tas ned

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, Miljö och teknik

Protokoll teknisk nämnd 25 augusti 2020 paragrafer 73-76, 78-87

Publicerad 2020-09-02 kl 14:10
Sidansvarig: Pia Lindberg