Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 2019-04-25

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 april 2019 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Paragrafer

§§ 39-52

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-03

Datum då anslaget tas ned

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Svedala

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 2019-04-25

Publicerad 2019-05-02 kl 16:07
Sidansvarig: Linda Holst