Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll kommunfullmäktige 22 september 2021

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Paragrafer

§§ 81-94

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-27

Datum då anslaget tas ned

2021-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten, Kommunhuset

Protokoll kommunfullmäktige 22 september 2021

Publicerad 2021-09-27 kl 13:32
Sidansvarig: Malin Josefsson