Stäng

Digital Trygghetsvandring

Rådet för trygghet och folkhälsa i Svedala kommun arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder tillsammans med vår kommunpolis. Med hjälp av en digital trygghetsvandring samlar nu rådet in underlag till det förbyggande trygghetsarbetet. Alla invånare, företagare, enskilda medborgare, familjer, förskolor, skolor, seniorföreningar, träffpunkter och övriga organisationer i alla åldrar är välkomna att delta i det trygghetsskapande arbetet genom att lämna sina synpunkter via den digitala trygghetsvandringen, på vilka platser i kommunen som känns trygga eller otrygga.

Denna vår prövar rådet för trygghet och folkhälsa ett nytt initiativ – e-formuläret Digital Trygghetsvandring – som är tillgänglig för alla under perioden 18 februari–31 mars.

Du avgör själv hur du lägger upp trygghetsvandringen, individuellt eller i grupp. Skolorna kanske vill delta under ledning av elevrådet eller klassvis. Förskolorna kan gå ut i barngrupper och prata med barnen om var de känner sig trygga eller otrygga och fylla i formuläret med kartfunktion skriva in var du känner dig som mest trygg eller otrygg. Du kan använda både mobil eller dator.

I kartfunktionen skriver du in åsikt om den aktuella platsen. Åsikterna kan gälla till exempel otrygg plats, osäker trafiksituation, skadegörelse/klotter, nedskräpning, skrymmande växlighet, belysning, behov av underhåll på allmän plats och andra platser som man vill fästa uppmärksamhet på.

Fram till fredag 31 mars har du möjlighet att på ett enkelt vis lämna åsikter om trygga och otrygga platser i Svedala kommun.

Resultatet sammanställs

När tiden för den digitala trygghetsvandringen är över sammanställer Rådet för trygghet och folkhälsa resultatet i en rapport och tar fram åtgärder utifrån inkommit resultat. Rapporten kommer att finnas tillgänglig här på svedala.se och skickas även till den som uppgett sin mejladress i formuläret.

E-formulär Digital Trygghetsvandring

Gå till e-formuläret Digitala Trygghetsvandring

E-formuläret ersätter inte tips till Polisen på 114 14. Ring alltid 112 vid akuta ärenden; det gäller till exempel om du ser någon som håller på att begå ett brott.

Publicerad 2022-02-18 kl 13:22
Uppdaterad 2022-02-22 kl 23:59