Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Offentlig handling

Kontakt

Therese Winqvist
Huvudregistrator
040-626 81 29
Registrator.ks@svedala.se

Enligt offentlighetsprincipen får vem som helst anonymt begära ut allmänna handlingar från kommunen. Det innebär att alla handlingar som är inkomna, upprättade eller arkiverade hos myndigheten måste lämnas ut.

En allmän handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Det kan vara  brev, protokoll, ett beslut,  video, ljudupptagningar, datafiler eller cd-rom. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.  En handling är allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Personalen har dock rätt till en skälig tid för att ta fram handlingar. Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior. Kommunfullmäktige har beslutat hur mycket det kostar att få en text avskriven eller kopierad. 

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut en allmän offentlig handling. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingen. Ingen har rätt att fråga dig om varför du vill ha den. Endast i det fall de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteperson fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen kan hävas eller inte.

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Tänk på att även din egen korrespondens (brev, fax, e-post) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstepersoner eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är skyldiga att tillse att ditt brev diarieförs hos myndighetens registrator.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det inte sekretessbelagt om inte lagen säger att brevets innehåll ska vara hemligt. Det är inte du själv som bedömer om en handling är hemlig eller ej. Den bedömningen görs av registrator utifrån de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:30
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2016-05-27 kl 11:43