Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Språkombud inom Vård och omsorg

Publicerad 2024-06-11 kl 14:50

Stort grattis till Carolina Berndt och Emelia Galin för väl utförda studier

Vård och omsorg i Svedala kommun har två nyutbildade språkombud. Språkombuden stöttar kollegor när det gäller språkutveckling. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i hela arbetsgruppen. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas.

– Vi har ett antal utbildade språkombud sedan tidigare och vi ser att det är en viktig roll i vår organisation. Språket är en viktig komponent både i mötet med vårdtagare, mellan personal och vid dokumentation, säger Anita Persson, verksamhetsutvecklare.

Som språkombud passar den som är nyfiken på språk och kommunikation, och som vill och vågar tala inför kollegor och chefer. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk och behöver behärska svenska språket väl.

– Språkombudens roll möjliggör språkutveckling för de medarbetare som behöver det, vi ser också fördelar att det finns personer i organisationen som besitter den kompetens som språkombudsutbildningen ger och som tar ansvar för just språket och språkutvecklingen på arbetsplatsen. Det gynnar både våra vårdtagare och vår personal, säger Indira Malkoc enhetschef Holmagårdens äldreboende.

De två nya språkombuden är Carolina Berndt som arbetar på Holmagårdens äldreboende och Emelia Galin som arbetar på Stella/Nova äldreboende.

Vi ser fram emot att få ta del av ert arbete ute på arbetsplatserna!

Sidansvarig: Moa Blom