Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Stödfamilj LSS sökes

Publicerad 2024-02-07 kl 14:38
Uppdaterad 2024-02-12 kl 10:56

Foto: Yuri Arcurs/Mostphotos

Vi söker familjer och personer som har tid och engagemang för uppdrag som stödfamilj. Lagen om stöd och service omfattar de barn och unga som har någon form av funktionsnedsättning. Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom med en funktions-nedsättning i ditt hem under några dagar i månaden.

Om uppdraget

Det är viktigt att du kan erbjuda en trygg och stimulerande miljö och att du har både tid och plats att ta emot ett barn i ditt hem under några dagar i månaden. Ett ömsesidigt förtroende mellan dig som uppdragstagare och barnets familj är av betydelse, liksom att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt.

Anställningsform

Arvodesanställning. Uppdrag som stödfamilj innebär inte en anställning hos Svedala kommun. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning.

Övrigt

Biståndshandläggare gör en lämplighetsbedömning genom kontroll av social- och polisregister, intervju samt referenstagning. Handläggning av ansökningar sker löpande.

För mer information eller frågor, kontakta:

Biståndshandläggare LSS

040-626 82 02 eller 040-626 81 37

emmi.bjorkman@svedala.se

ida.ak@svedala.se

Sidansvarig: Moa Blom