Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Planerar du att elda på valborg?

Publicerad 2024-04-11 kl 11:42
Uppdaterad 2024-04-17 kl 16:15

Foto: OlaSkold, Mostphoto

Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens av kommunen om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld.

Privatpersoner får från och med i år inte elda trädgårdsavfall. Det går att söka dispens för valborgsmässoeldar om eldningen sker i samband med någon typ av offentlig tillställning.  

Att ansöka om dispens för offentliga tillställningar

Du kan ansöka via mejl. Följande information ska finnas med:

 • Kontaktuppgifter på den som söker dispens
 • Plats och adress där du ska elda
 • Dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut)  
 • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön.

Skicka din ansökan via e-post: registrator.bmn@svedala.se. Ansökan är kostnadsfri.

Vad behöver du mer tänka på?

 • Du behöver markägarens tillstånd för att anordna en valborgsmässoeld.
 • För att anordna en valborgsmässoeld behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i deras blankett webben.
  Hämta blankett på Polisens webbplats (Allmän sammankomst).
 • Du får bara elda kvistar, grenar, och löv.
 • Besök webbplatsen Krisinformation.se för att kontrollera kartan som visar eventuella  eldningsförbud innan du tänder valborgsmässoelden.
  Karta eldningsförbud (Krisinformation.se)

Den nya lagstiftningen

Från och med 1 januari 2024 har en ny lag trätt i kraft vilket innebär att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Det har länge varit förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kap. § 1). Detta gäller för både matavfall och trädgårdsavfall. I avfallsförordningen finns det även en skrivning som säger att separat insamlat avfall inte får förbrännas. Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men även andra sorters avfall (3 kap. § 19).

Vi kommer att uppdatera våra lokala hälsoskyddsföreskrifter med rätt information, eftersom paragraf 7 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell.

Sidansvarig: Karin Rosvall