Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Nya gång- och cykelbanor i Svedala i höst - Begränsad framkomlighet

Publicerad 2022-09-01 kl 10:05

Reparationer av gång- och cykeltunnlar vid Hyltarpsvägen i Svedala

Upprustningar av gång- och cykeltunnlar kommer att påverka framkomlighet på Hyltarpsvägen.

I höst kommer vi att rusta upp och förbättra sammanlagt tre broar där gång- och cykelbanorna leds under Hyltarpsvägen i Svedala. 5 september-28 oktober arbetar vi med de två västliga tunnlarna. Då kommer det att vara begränsad framkomlighet för motorfordon då ett körfält kommer att stängas av. Vi kommer att skylta och sätta upp trafiksignaler för att göra allt så smidigt som möjligt. Busslinje 141 påverkas genom att hållplats Roslätt tillfälligt stängs och resenärerna hänvisas till närliggande hållplatser.

Senare i höst kommer även en tredje gång och cykeltunnel, den vid Sjödikenvägen, att bytas ut helt och hållet. Där kommer vägen att vara helt avstängd under en period. Detta kommer att påverka bland annat Buss 165. Mer info om detta arbete kommer längre fram.

Håll dig uppdaterad på kommunens hemsida och sociala medier, för att inte missa viktig information. Reser du med bussen får du även uppdateringar i Skånetrafikens app och hemsida.