Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Tryggheten ökar i Svedala kommun för andra året i rad

Publicerad 2022-11-17 kl 08:00
Uppdaterad 2022-11-15 kl 13:03

Fler uppger att de är trygga med att gå ut sent på kvällarna

Förra årets positiva trendbrott håller i sig. Svedala kommun blir en alltmer tryggare plats. I årets trygghetsmätning når vi de bästa siffrorna sen det historiskt trygga 2013.

Polisens och kommunens trygghetsmätning för 2022 visar återigen upp glädjande siffror för Svedala kommun. Mätningens index 1.73 (1.78 för år 2021) pekar på att tryggheten inte varit på så goda nivåer sedan 2013, och fortsätter på förra årets inslagna väg.  

–Utgångspunkten för undersökningen är att fråga vad medborgarna upplever. Det är viktigt för oss att få en lokal lägesbild. Det i sin tur hjälper oss att se var vi ska rikta våra insatser för att förebygga brott, säger Paul Nilsson, kommunpolis i Svedala kommun.

Linjediagram som visar på problemindex utveckling i trygghetsmätningen 2016-2022

Problemindex utveckling i trygghetsmätningen 2016-2022. Data: Polisen, Grafik: Svedala Kommun/Niklas Michin Aristoy

Efter förra årets kraftiga förbättring på område efter område, är det något färre tydliga förbättringar som syns i undersökningen i år. Det som sticker ut positivt är att färre störs av bråkiga ungdomsgäng och buskörning, och det finns även en nedgång i observerat narkotikamissbruk och öppen försäljning.

Det finns dock delar som sticker ut i negativ bemärkelse. Det senaste året har skadegörelse i Bara och Klågerup haft tydlig inverkan på det i övrigt positiva resultatet.

Det anmärkningsvärda är att kommunens kostnader för skadegörelse totalt sett har sjunkit det senaste året.

-Trenden är ihållande positiv överlag och det känns förstås bra. Samtidigt är det tydligt vilka delar medborgarna vill att det jobbas vidare med och det fogar vi in i handlingsplanen för kommunens trygghetsarbete framöver: trafikbeteenden, tryggheten utomhus och skadegörelse, säger Karl Dannestam, säkerhets- och beredskapschef i Svedala kommun.