Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Ge dina synpunkter på våra nya avfallsföreskrifter

Publicerad 2022-07-25 kl 13:34
Uppdaterad 2022-07-25 kl 13:45

Kommunen tar över ansvar för bygg- och rivningsavfall från och med 1 januari 2023. Våra kommunala avfallsföreskrifter måste därför justeras. Kommunens förslag på justerade föreskrifter ställs därför ut på remiss och alla har möjlighet att ge synpunkter.

Med anledning av ändringar i Miljöbalken kommer bygg- och rivningsavfall från och med 1 januari 2023 att vara ett kommunalt ansvar. Detta innebär att kommunen behöver göra vissa justeringar i de kommunala avfallsföreskrifterna, för att anpassa dessa till den nya lagstiftningen.

Kommunen har tagit fram förslag på ändringar i avfallsföreskrifterna i följande paragrafer: 2 §, §§ 32-38 (rubrik), 50 § (tabell 1), 51 § (tabell 2), 62 § och Bilaga 2 (gäller hämtningsintervall).

Tekniska nämnden i Svedala kommun ställer härmed ut förslaget på remiss med möjlighet för alla att inkomma med synpunkter på förslaget.

Avfallsföreskrifter ändringsmarkerad

Alla kan ta del av förslaget under perioden 25 juli-31 augusti 2022.

Synpunkter ska inkomma till Tekniska nämnden senast den 31/8-2022.

Mail: registrator.tn@svedala.se

Postadress: Svedala kommun, Avfallsenheten, Åbjörngatan 7, 233 80 SVEDALA
Ange diarienummer: TN dnr 2019-000041