Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Samråd – förslag på ny detaljplan Börringekloster 1:56, Delstorp

Publicerad 2021-06-24 kl 11:09

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för del av Börringekloster 1:56 – ”Delstorp”. Planen prövar lämpligheten av att bygga cirka 60 bostäder, varav ungefär hälften som friliggande enbostadshus och hälften som radhus, kedjehus eller parhus.

Planförslaget finns utställt 28 juni–16 augusti 2021 på biblioteken i Svedala, hos Kundservice i kommunhuset och här på svedala.se. Vi bjuder även in till digitalt samrådsmöte den 29 juni kl 18:00. Under mötet presenteras planförslaget och det finns utrymme för att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker.

Här kan du ta del av förslaget på detaljplan för del av Börringekloster 1:56, Delstorp. Det finns även information om hur du deltar i mötet och skickar in sypunkter.

Detaljplan för del av Börringekloster 1:56, Delstorp

Sidansvarig: Linda Holst