Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Planering för renovering av Holmagården

Publicerad 2021-06-07 kl 14:34
Uppdaterad 2021-06-08 kl 09:41

Holmagårdens äldreboende

Kontakt

Leena Berlin Hallrup
Socialchef
040-626 81 63
leena.berlinhallrup@svedala.se

Lägenheterna på äldreboendet Holmagården ska renoveras för att bland annat förbättra arbetsmiljön för personalen. Nu pågår planering för renoveringen och ett arbete med att titta på olika lösningar som är bäst för personal och boende under renoveringstiden.


Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på Holmagårdens äldreboende. I deras efterföljande inspektionsmeddelande ställdes krav på ett utökat arbetsutrymme i badrummen i respektive lägenhet. För att åtgärda de krav som Arbetsmiljöverket ställt och tillgodose en bra arbetsmiljö för personalen måste lägenheterna på Holmagården renoveras.

Det är Svedalahem som äger Holmagårdens fastigheter. I december 2020 tecknade kommunstyrelsen en avsiktsförklaring med Svedalahem om renovering av Holmagårdens hygienutrymmen.

Efter beslutet i kommunstyrelsen tillsatte Svedalahem en projektgrupp med erforderliga konsulter för att ta fram handlingar, kalkyler och tidplan för renoveringen utifrån ställda krav.

Nya ritningar för Holmagården

Projektgruppen har tagit fram förslag på nya ritningar för Holmagården. De nya ritningarna innebär vissa förändringar, exempelvis önskar man i samband med renoveringen av badrummen även se över bland annat tvättstugorna, dagrummen, installera sköljrum  men också förbereda för möjligheten att använda sig av mer teknik i lokalerna vilket kan ske om man i renoveringen ser till att installera fler nätverksuttag.

De nya ritningarna har varit ute på remiss hos pensionärsrådet, rådet för tillgänglighetsfrågor samt Vårdhygien. Socialnämnden har sedan beslutat att ställa sig bakom föreslagna förändringar.

Evakuering under renoveringen

Det är en omfattande renovering som krävs och den beräknas pågå under 12-15 månader med start i början av 2022. Det kommer inte vara möjligt att bo kvar på Holmagården under tiden renoveringen pågår. Med anledning av det pågår ett arbete för att titta på lämpliga lösningar för de boende och personalen.

Vad händer nu?

  • 14 juni – Svedalahems styrelse beslutar om förslag till nytt hyreskontrakt för Holmagården
  • 16 juni – Risk- och konsekvensanalys med fackliga parter
  • 17 juni – Socialnämnden behandlar nytt hyreskontrakt för Holmagården samt plan för evakuering
  • 18 juni - MBL 19 § med fackliga parter
  • 24 juni – MBL 11 § med fackliga parter
  • 28 juni – Kommunstyrelsen behandlar nytt hyreskontrakt för Holmagården
  • 31 augusti – Uppföljning risk- och konsekvensanalys tillsammans med fackliga parter

Under vecka 25 är det planerat för informationsmöten för personal, boende och anhöriga. Mötena kommer att ske både i fysisk form och digitalt. Datum och tid kommer att skickas ut via brev till berörda under vecka 24.

Sidansvarig: Moa Blom