Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Eldningsförbud i Svedala kommun

Publicerad 2021-06-17 kl 14:52
Uppdaterad 2021-06-17 kl 15:54

Från och med idag torsdag, 17 juni, kl 18:00 och tills vidare har vi beslutat om eldningsförbud i Svedala kommun. Det är väldigt torrt i våra marker och det råder därmed både brandrisk och spridningsrisk.

Detta innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark, ingen öppen eldning får förekomma. Med ”utomhus i skog och mark” avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas (ej trä/ved) på fasta iordningsställda upphöjda grillplatser samt på egen tomt med grill upphöjd på ben eller stativ, så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska i så fall placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Engångsgrillar får inte användas. Den som tänder grillen har ansvaret och ska se till att vatten eller annan släckutrustning finns tillgänglig.

Tänk på att inte slänga fimpar hur som helst och att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs.

 

Läs hela beslutet på Svedala kommuns digitala anslagstavla 

Sidansvarig: Hampus Aronsson