Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Eldningsförbud hävs i Svedala

Publicerad 2021-07-01 kl 14:04
Uppdaterad 2021-07-01 kl 14:20

Foto: Plattform/Scandinav

Det råder inte längre eldningsförbud i Svedala kommun. Det meddelade räddningstjänsten under torsdagen, 1 juli.

Den varma och torra inledningen på sommaren gjorde att vi införde eldningsförbud den 17 juni. Svalare temperaturer och nederbörd har gjort att brandrisken i kommunen har minskat. Prognosen för kommande dagar pekar också på lägre brandrisk, vilket gör att förbud mot eldning i kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor inte längre är motiverat.

Räddningstjänsten uppmanar fortfarande om att iaktta försiktighet. Använd helst fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka en eld.

Uppmärksamma att följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö gäller  i vanlig ordning:

 • All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och
  liknande material är förbjuden.
 • Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan
  är förbjuden under tiden 1 april–30 september. Valborgsmässoeld är undantagen
  föreskriften.
  Övrig tid av året får eldning inom samt utanför sådana områden ske endast av torrt
  trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att
  olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid med gällande
  brandföreskrifter.
 • Bränning av halm och stubb på åkermark är förbjuden.

Mer information om eldning i kommunen

Sidansvarig: Linda Holst