Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Långsiktig investering bakom negativt resultat 2020

Publicerad 2021-04-29 kl 09:01
Uppdaterad 2021-04-29 kl 09:28

Under onsdagens kommunfullmäktige antogs Svedala kommuns årsredovisning för 2020. Årsredovisningen pekar på ett negativt resultat på 62,7 miljoner kronor. Men pensionsskulden minskar och skatteunderlaget ökar, vilket bådar gott för framtiden. 

Svedala kommuns resultat för 2020 landade på -62,7 miljoner kronor. Ett negativt trendbrott jämfört med de senaste årens positiva resultat. Förklaringen till det negativa resultatet går att hitta i att kommunen valde att lösa in en pensionsskuld på 100 miljoner kr. Denna kostnad ligger utanför den dagliga driften och har dessutom en positiv påverkan på framtida utgifter. 

– Framöver kommer detta innebära minskade utgifter för kommunen. Våra beräkningar visar att efter 2025 kommer kommunen spara i storleksordningen 6-8 miljoner kronor per år med hjälp av detta. Det ger mer pengar över till vårt välfärdsuppdrag, säger Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef i Svedala kommun. 

Ökad sjukfrånvaro i pandemin 

2020 innebar även en ökning av sjukfrånvaron i kommunen. Dels handlar det om direkta effekter av coronapandemindels indirekta effekter när Folkhälsomyndighetens rekommenderat alla att stanna hemma vid minsta symptom. Pandemins effekter kommer att synas även 2021. Men för att öka de generella hälsotalen har kommunen sedan 2020 utvecklat “Hälsa genom livet” - en satsning för att främja friskfaktorerMålen är bland andra minskad sjukfrånvaro, ökad användning av friskvård och minskade sjuklönekostnader. 

Fler flyttar hit och betalar skatt i kommunen 

Bland ljuspunkterna i årsredovisningen ser man en stadig befolkningstillväxt, som förra året var Skånes högsta i procent. Håller trenden i sig kan kommunen räkna med 350-450 nya invånare per år de kommande åren. Detta är en gynnsam utveckling då kommunens åldrande befolkning kommer att nyttja mer kommunal service de närmaste åren. Därför behövs fler medborgare som kan öka kommunens skatteunderlag. 

Läs årssredovisningen i sin helhet här