Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Anpassning av smittförebyggande åtgärder

Publicerad 2021-04-26 kl 08:06

Foto: Dick Clevest/Scandinav bildbyrå

Under pandemin har en rad åtgärder med specifikt syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 genomförts i Vård och omsorgs verksamheter. Många människors liv har begränsats under pandemin. En successiv återgång till ett mer normalt liv möjliggörs i takt med att vaccineringen av riskgrupper och den övriga befolkningen fortskrider.

Anpassningar i Vård och omsorg behöver ta hänsyn till vaccinationstäckningen hos både personalen och de brukare och patienter som berörs.

På särskilda boenden kan numera besök tas emot utan att bokningar behöver göras innan. Det är fortfarande viktigt att besökare håller avstånd till andra personer, samt att alla bibehåller god handhygien. Besöken ska så långt det är möjligt ske i den boendes lägenhet eller utomhus. Detta för att skydda ovaccinerade medboende. Anhöriga med pågående symtom på luftvägsinfektion, oberoende av orsakande smittämne, ska fortsatt avstå från besök.

Gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamheten Vårat gäng återupptas. Det är dock fortsatt viktigt att hålla avstånd, upprätthålla god handhygien samt vara uppmärksam på symtom, inte minst för att skydda ovaccinerade individer. För att kunna hålla fysiskt avstånd behöver möbleringen och antalet personer som vistas i lokalen anpassas.

Besök utanför hemmet gör att äldres isolering kan minska och det ger möjlighet till en mer aktiv tillvaro. I anslutning till besök utanför hemmet är det därför fortsatt viktigt att iaktta de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning: hålla avstånd samt att upprätthålla god handhygien.

Personer med symtom på covid-19 behöver testas även fortsättningsvis. Alla med symtom ska också fortsatt stanna hemma oavsett vaccinationsstatus.

Vård och omsorg arbetar för en successiv öppning av fler verksamheter.

Läs mer om riktlinjer för besök på äldreboende.

Sidansvarig: Moa Blom