Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Svea park – ett nytt stadsrum i Svedala

Publicerad 2020-10-06 kl 13:50
Uppdaterad 2020-10-06 kl 15:16

Illustration av nya stadsrummet i Svedala – Svea park. Foto: Nyréns arkitekter

Svedala tätort har fått en ny grön mötesplats som samtidigt döljer ett stort tekniskt vattenmagasin. Den lilla parken bildar även entrén till trädgården i det vackra flerbostadsområdet med spännande tegelarkitektur som Svedalahem ska bygga i direkt anslutning.

I slutet av förra året startade byggnationen av ett stort underjordiskt tekniskt magasin för dagvatten (regnvatten) på gamla grusfotbollsplanen vid Sveagatan i Svedala. Magasinet ska fungera som en utjämning för att minska risken för översvämningar vid skyfallsregn. Magasinet ligger i en liten grön ny park. Ovanpå betongmagasinet har vi byggt ett trevligt trädäck med sittplatser och bord samt planteringar runt om. Platsen blir en trevlig inbjudande mötesplats i ett nytt mindre grönt stadsrum som håller på att skapas för Svedalaborna utmed det gröna gång- och cykelstråket som leder genom stadsparken och vidare, och som sammanbinder östra och västra delarna i Svedala tätort.

Bygger hyreslägenheter

Svedalahem ska bygga 46 hyreslägenheter i direkt anslutning till platsen i en parkliknande miljö som får namnet Svea Park. Till våren 2021 beräknar de med att börja bygga och inflyttning sker till sommaren eller hösten 2022.

Webbplats Svedalahem

Kontakt

Svedala kommun

Karin Gullberg, stadsarkitekt, 040-626 80 00, karin.gullberg@svedala.se eller Alf Rasmussen, projektchef, 040-626 80 00, alf.rasmussen@svedala.se.

Svedalahem

Svedalahem, 040-626 80 50, info@svedalahem.se

Sidansvarig: Linda Holst