Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., "Nils Fredriksson Utbildning" har vunnit laga kraft

Publicerad 2020-11-02 kl 15:32

Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten för ny bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom gymnasieskolans område Nils Fredriksson Utbildning i öster och möjliga framtida byggnad inklusive bostäder i väster.

För att detaljplanen ska möjliggöra en flexibel användning och fungera över tid prövas markanvändning (utöver skola och bostäder) för centrumverksamhet och parkering.

Mer information om detaljplan Svedala 25:17 m.fl., "Nils Fredriksson Utbildning"

Vad betyder "har vunnit laga kraft"?

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens digitala anslagstavla.

Sidansvarig: Linda Granath