Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Kulturmiljöprogram – om kommunens kulturvärden

Publicerad 2020-07-09 kl 10:53
Uppdaterad 2020-07-10 kl 09:35

Döängen utanför Klågerup. Foto.

Svedala kommun vill verka för att befintliga kulturvärden i möjligaste mån tillvaratas och utvecklas samt att de kan bidra till att stärka kommunens attraktionskraft. Det är första gången som vi med hjälp av sakkunniga inventerat och dokumenterat kommunens kulturvärden och sammanställt dessa i formen av kulturmiljöprogram.

Arbetet utfördes under åren 2016–2019, parallellt med revideringen av kommunens översiktsplan, vilken vunnit laga kraft. Fyra separata kulturmiljöprogram har tagits fram: ett för respektive tätort Svedala, Bara, Klågerup samt ett kompletterade för byarna och landsbygden.

Anders Reisnert, före detta antikvarie på Malmö Museer, Kulturmiljösektionen, utförde arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammen för de tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup, med stöd av Lars Persson även han antikvarie på Malmö Museer. Det kompletterande kulturmiljöprogrammet för byarna och landsbygden gjordes av Olga Schlyter, byggnadsantikvarie/kulturmiljökonsult.

Våra kulturmiljöprogram:

Kulturmiljöprogrammen finns utställda under perioden 7 juli–15 september 2020 och du har möjlighet att lämna synpunkter. 

Mer information om kulturmiljöprogrammen och om hur du lämnar synpunkter

Kontakt

Karin Gullberg, stadsarkitekt, 040-626 80 00karin.gullberg@svedala.se.

Sidansvarig: Linda Holst