Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Förslag på ny detaljplan Svedala 122:71 m.m. i Svedala – livsmedelshandel i norra industriområdet

Publicerad 2020-07-06 kl 12:18
Uppdaterad 2020-07-07 kl 10:52

Vi har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för att pröva möjligheten att tillåta livsmedelshandel (livsmedelsbutik Lidl) i den östra delen av norra industriområdet i Svedala, inom fastigheten Svedala 122:71 m.m. Detaljplanen ska bidra med att öka det kommersiella utbudet i Svedala kommun. Planförslaget finns utställt 6 juli–25 augusti och du har under denna period möjlighet att lämna synpunkter.

Planförslaget finns utställt 6 juli–25 augusti 2020 på biblioteken i Bara och Svedala, i Kundservice och på Strategisk planeringsenhet i kommunhuset samt här på svedala.se.

Handlingar (planförslag) detaljplan Svedala 122:71 m.m

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under granskningstiden dock senast 25 augutsti 2020. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Planens namn (Svedala 122:71-Lidl)

Postadress
Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post
strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

Sidansvarig: Linda Holst