Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Ny detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8, Gamla brandstationen i Klågerup

Föreslagen detaljplan har tagits fram för att dela in befintlig fastighet Tejarp 9:8 i två nya fastigheter. Den nya fastigheten kommer att bestå av det gamla bostadshuset och den gamla brandstationen.

Allmännyttig anläggning bibehålls inom befintlig fastighet och förblir i kommunens ägo. Gamla bostadshuset och gamla brandstationen i Klågerup har inte använts fullt ut på många år och planeras att säljas. Detaljplanen ska bidra till fortsatt utbyggnad och utveckling av Klågerup som ort. 

Om nya detaljplanen för Tejarp 9:8

Utställning av planförslaget

Planförslaget finns utställt från och med 2 september 2019 till och med 22 september 2019 och finns tillgängligt på Svedala bibliotek och här på svedala.se. 

Lämna synpunkter

 Skicka in dina skriftliga synpunkter på förslaget inom samrådstiden senast 22 september 2019. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Dina synpunkter ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn Tejarp 9:8, Gamla brandstationen och planens diarienummer KS/2019-000061. 

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala 

E-post 

strategiskplanering@svedala.se 

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska bli underrättade av fastighetsägaren. 

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt, telefon 040-626 83 95 eller e-post
jeanette.widengabrielsson@svedala.se eller Karin Gullberg, stadsarkitekt, telefon 040-626 81 18 eller e-post karin.gullberg@svedala.se

Publicerad 2019-09-03 kl 14:12
Sidansvarig: Linda Holst