Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Projektet Barnens bästa Svedala

Publicerad 2019-10-14 kl 15:12

Vi har tillsammans med Föreningsrådet i Svedala startat projektet ”Barnens Bästa Svedala”. Projektet ska främja en jämlik hälsa och öka antalet aktiva barn och ungdomar samt ledare inom föreningslivet.

Projektet omfattar alla barn i Svedala kommun men fokus är på integration och inkludering för att väcka intresset för föreningslivet hos nyanlända barn och unga. Projektet erbjuder också föreningarna att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om integration och inkludering.

Brobyggare, föreningsledare och aktiva

Inom projektet ska vi rekrytera brobyggare som ska fungera som en länk mellan föreningslivet och nyanlända familjer. Vi ska aktivt värva föreningsledare och unga bland både nyanlända och etablerade svenskar.

Utbildning ökar kunskap om föreningslivet och samhället

Projektet ska hålla olika utbildningar för att öka kunskapen om föreningslivet, samhället, värderingar och jämlikhet. Genom deltagande i föreningslivet bygger vi nätverk och kontakter av olika slag och detta skapar förutsättningar för goda och utvecklande möten. Genom föreläsningar och workshops ska medverkande föreningar med utgångspunkt från Barnkonventionen, som
blir lag 1 januari 2020, få ökad kunskap om hur ideella verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för unga att deltaga och förlänga sin aktiva tid inom föreningslivet.

Barnets bästa i fokus

Barnkonventionen och arbetet med barnens rättigheter är utgångspunkten för projektet. Barnkonventionen består av 54 artiklar som fastslår rättigheter för barn inom olika områden.
Fyra av artiklarna är vägledande och brukar kallas barnkonventionens grundprinciper:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa.
  • Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Besök hos föreningar

Just nu är Föreningsrådet och Ungas fritid ute på ”turné” och besöker föreningarna för att informera och värva föreningar till projektet. Vill ni veta mer om projektet? Skicka en intresseanmälan till rebecka.kjellsson@svedala.se.

Sidansvarig: Linda Holst