Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Start för totalförsvarsövning 2020

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret.

Första delen av Totalförsvarsövning 2020, TFÖ2020, startar i dag och fortlöper under hela 2020. I övningen deltar bland annat länsstyrelser, kommuner, myndigheter, landsting, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet.

Övningen ger möjlighet att utveckla samarbetet som krävs, mellan civila krafter och det militära försvaret, för att vi ska stå emot olika sorters angrepp. - Svedala kommun ser fram emot att vara samverkanspart i övningen, säger Mikael Jönsson, räddnings- och säkerhetschef.

TFÖ 2020 utgår från ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.

Bakgrunden till att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas är det försämrade omvärldsläget. Militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer blir allt vanligare.

Publicerad 2019-11-04 kl 11:55
Sidansvarig: Linda Holst