Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Samrådsmöte om detaljplanen för COOP på östra industriområdet

Detaljplanen gäller för gulmarkerat område i Svedala. Foto: Google maps och Svedala kommun

Välkommen till samrådsmöte 17 juni om detaljplanen "Svedala 100:242 m.fl., Östra industriområdet 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län" eller helt kort, detaljplanen för COOP på Östra industriområdet! Planförslaget finns även utställt från 10 juni till 29 juli 2019 på Svedala bibliotek och här på svedala.se.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bebyggelse för detaljhandel, kontor, verksamheter, industri (icke störande), idrotts- och sportanläggning och en transformatorstation inom Svedala 100:242 och Svedala 100:13.

Mer information om detaljplanen COOP på Östra industriområdet

Samrådsmöte 17 juni

Tid: kl 18:00–20:00
Var: Naverlönnsalen i kommunhuset, i Svedala

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget skicka in dem till oss skriftligt senast 29 juli 2019. Du som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Dina synpunkter ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt planens namn Svedala 100:242 m.fl. Östra industriområdet 1 och planens diarienummer KS/2019-000059.

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster blir underrättade av fastighetsägaren.

Kontakt

Pia Lindberg , administratör, telefon 040-626 82 59 eller e-post pia.lindberg@svedala.se

Publicerad 2019-06-11 kl 11:06
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-06-11 kl 14:04