Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Slutresultat vid Lokala nätverk i Bara våren 2019

Publicerad 2019-07-09 kl 09:00
Uppdaterad 2019-07-09 kl 08:43

Foto: Svedala kommun

Här är information om vad vi kom fram till under mötet i Lokala nätverk, 27 maj 2019 i Bara. Vi bjuder in kommuninvånare samt tjänstepersoner och representanter från rådet för trygghet och folkhälsa till träffen i Lokala nätverk. Alla som har ett engagemang eller intresse i frågan är välkomna!

Här är vad vi kom vi fram till under Lokala nätverk på Bara bibliotek 27 maj:

  • Önskemål om fler synliga poliser inom Svedala kommun. Kommunpolisen tar med sig önskemålet. Fler poliser ska anställas efter sommaren. Även önskemål om att polisen oftare informerar allmänheten om deras arbete. Kommunpolisen tar med sig detta.
  • Samtal kring ungdomar som kör crossmotorcykel olovligt på olika platser i Bara. Kommunpolisen informerar att ungdomar samt trafik är fokusområden hos polisen. Kommunpolisen har även vissa områden i Bara som de utifrån behov kontrollerar extra mycket.
  • Samtal kring otrygga situationer och vem kommuninvånarna kontaktar om de upplever att en situation inte kan lösas av dem själva. Om sådana situationer uppstår kan kommunens Trygghetsvärdar kontaktas. Även polisen får info från Trygghetsvärdarna kring situationer som uppstått.

Kontaktuppgifter trygghetsvärdar

  • Våren 2020 kommer en folkhälsoundersökning att genomföras för att fånga upp ungdomars behov. När denna undersökning genomfördes 2016 resulterade det i projekten Ungas hälsa samt Bjudvanor. 
  • Samtal kring problematik kring att personer badar på friluftsbadet i Bara utöver öppettiderna. Skyltar är uppsatta med information om att besök på baden utöver öppettider anses vara olaga intrång och kan polisanmälas. Trygghetsvärdarna har även extra rondering på baden i kommunen. Det är ej okej från kommunens sida att besöka baden utöver öppettiderna. Information har även gått ut till föräldrar och andra vuxna om att det ej får ske intrång på baden.
  • Frågan lyftes om hjärtstatare finns på friluftsbaden i kommunen. Hjärtstartare finns på plats och personalen har fått utbildning i Hjärt-och lungräddning.
  • Önskemål om fler lokaler för PRO då de i dagsläget är i Bara GIFS lokaler på fredagar och blir trångt när de är många. Kultursalen på Kuben kommer vara mer tillgänglig för bokning till hösten och även idrottshallen på Kuben kan bokas. Finns i dagsläget inga andra lediga lokaler.
  • Önskemål om fler platser för idrottsutövning. Gröningen kommer att byggas om för att vara en plats för aktivitet och rörelse. Bokningen av idrottsplatsen i Bara behöver effektiviseras då idrottsplatsen är mycket bokad på vardagar men ej på helgerna.

Håll koll på svedala.se eller vår Facebooksida för inbjudan till kommande Lokala nätverk i höst.

Facebooksida Svedala kommun

Kontakt

För frågor om Lokala nätverk eller rådet för trygghet och folkhälsa, kontakta Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, tomas.djurfeldt@svedala.se eller 040–626 82 46.

Sidansvarig: Elin Niehoff