Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Risk för vattenbrist i Sydsverige

Foto: Scandinav/Fanny Hansson

Ännu råder inget bevattningsförbud i Svedala kommun men nyligen har SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) lagt till även Skåne på listan över län som ligger i riskzonen för vattenbrist. De låga nivåerna beror på brist på nederbörd under ett par år tillbaka med låga grundvattennivåer som följd. Följ rapporteringen och tänk på att vara lite extra sparsam med vattnet i händelse av brist längre fram.

Både enskilda brunnsägare och kommuner som är beroende av grundvatten kan komma att påverkas i drabbade områden, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Grundvattennivåerna under de normala

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala för årstiden i stora delar av landet, förutom i norra Norrland och delar av nordvästra Svealand där nivåerna är nära de normala. Nivåer som är mycket under det normala finns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland. 

I de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten ifrån, är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. De låga nivåerna i sydöstra Sverige i kombination med sjunkande nivåer innebär att situationen under sommaren kan försämras ytterligare. 

För att grundvattenläget ska stabilisera sig krävs mycket mer regn än normalt under ett antal månader. 

 • SGU rekommenderar enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.
 • Kommunerna uppmanas att bevaka utvecklingen noggrant och överväga att vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen om det behövs. 

Hur läget ser ut när det gäller risk för vattenbrist kan variera lokalt. 

Spara vatten-tips

För Svedalas del går vi ut med information när läget kräver till exempel bevattningsförbud, men redan nu vill vi uppmana alla att vara lite extra sparsamma med vattnet, i händelse av framtida brist.

Vad ska du tänka på när grundvattennivåerna är låga?

Under sommaren när grundvattnet sjunker successivt i och med att växterna tar upp det mesta av nederbörden kan det vara klokt att kontrollera nivån i brunnen med jämna intervall (till exempel en gång i veckan).

Man bör undvika att vattna gräsmattan, tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar.

Andra sätt att spara vatten är till exempel snålspolande kranar och toaletter, regntunnor för bevattning och att spara dricksvatten i kylskåpet istället för att spola i kranen tills det blivit kallt. Det går även att frysa dricksvatten för att spara en längre tid.

Vad kan jag själv göra för att spara vatten?

Det går ofta att göra mer än man tror. Bland annat att stänga av vattenkranen vid disk och tandborstning, duscha korta stunder, förvara vatten i kylen för att inte behöva spola så länge innan det blir kallt, och att i förväg samla regnvatten för vattning av växter.

Livsmedelsverket ger tips på hur du använder vattnet smart, vad du kan tänka på för att spara dricksvatten. 

Webbplats Livsmedelsverket

SMHI och SGU:s lista över län med risk för vattenbrist 

SMHI och SGU har utfärdat risk för vattenbrist kommande månad, på grund av låga grundvattennivåer eller låga flöden i vattendrag, i följande län (uppdaterat 23 juli):

Blekinge

 • Gotland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne 
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland 
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland

Källa

Webbplats Krisinformation.se

Publicerad 2019-07-23 kl 16:12
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-07-29 kl 10:41