Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Lägesrapport efter branden på Marbäcks förskola

Publicerad 2019-01-24 kl 15:27
Uppdaterad 2019-01-25 kl 09:57

Vid dagens planeringsmöte med syfte att besluta om fortsatt förskolegång för barnen som tillhör Marbäcks förskola, har vi fattat nya beslut.

Vi har idag bestämt att de äldre barnen (3-5 år på avdelningarna Guldvingen, Nässelfjärilen och Citronfjärilen) ska flytta tillbaka till Marbäcks förskola, och till sina tidigare lokaler. Dock är inte datum för återflytt bestämt. Anledningen till att inget datum kan ges än, är att ett arbete med städning och sanering för att säkerställa luft- och arbetsmiljön pågår. Vi behöver också mer tid för att se över avspärrningarna på området.

Vi har även bestämt att de yngre barnen (1-3 år på avdelningarna Blåvingen och Pärlemo) som just nu är på Örtagården och Tegelbruket ska flytta till Floraparkens paviljonger andra veckan i februari. Alla föräldrar får information om exakt datum för flytt i god tid. Floraparkens paviljonger ligger vid den tidigare "Gamla röda skolan" med adress Pilgatan 1 i Svedala.

Röd gunga med paviljongbyggnad i bakgrunden. Foto.

Floraparkens paviljonger vid den tidigare "Gamla röda skolan med adress Pilgatan 1 i Svedala.

Nytt arbetsmöte angående branden håller vi på tisdag 29 januari och därefter kan vi ge mer information. Alla föräldrar får detaljerad information i plattformen Unikum.

Polisens och räddningstjänstens utredningar pågår

Både Polisen och Räddningstjänsten har påbörjat sina respektive utredningsarbeten efter branden på Marbäcks förskola. Räddningstjänstens utredare och polisens tekniker har genomfört ett gemensamt platsbesök för att undersöka brandplatsen och säkra eventuella spår. Polisen står för utredningen av eventuella brott vid händelsen och räddningstjänsten utreder i syfte att försöka få klarhet i brandorsaken, hur brandspridningen gick till, hur räddningstjänstens insats fungerade och hur byggnadens och verksamhetens brandskydd har fungerat. Prognos för när utredningarna kan förväntas vara klara är svårt att lämna, eftersom mer information kan behöva inhämtas och provsvar från Nationellt Forensiskt Centrum kan komma att behöva inväntas.

Räddningstjänstens arbete och lokalernas skick

Det som hittills har konstaterats är att branden har startat utvändigt på byggnaden och sedan spridit sig in i takkonstruktionen, vilket har lett till att förskolelokalerna nedanför har fyllts med rök. Vi kan också konstatera att släckinsatserna och räddningstjänstens kraftsamling har haft bra effekt och att majoriteten av verksamhetslokalerna har klarat sig relativt väl.

Tidigare nyheter om branden på Marbäcks förskola

Sidansvarig: Linda Holst