Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Tänkbara platser för Kriminalvårdsanstalt Syd – Svedala kommun och Kriminalvården presenterar lokaliseringsstudie

Publicerad 2018-01-25 kl 11:33

Vi och Kriminalvården presenterade under torsdagen, 25 januari 2018, en lokaliseringsstudie som identifierar flera tänkbara alternativa lägen för en kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun.

Bakgrund

 • Kriminalvården har påbörjat planering av ny modern kriminalvårdsanläggning.
 • Svedala kommun och Kriminalvården tecknade i februari 2017 en avsiktsförklaring om att uppföra en ny kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun.
 • För att identifiera tänkbara platser påbörjades arbetet med en lokaliseringsstudie hösten 2017.

Behov och förutsättningar

 • Kriminalvårdsanläggning med 150-300 platser inklusive häktesplatser.
 • Ungefär lika stor personalstyrka (150-300 personer) med olika yrkeskategorier.
 • Kriminalvården är intresserade av ett område motsvarande cirka 30 hektar (300 000 m2).
 • Strategisk placering med avseende på fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
 • Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst och övriga kringtjänster såsom hälso- och sjukvård, bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfallshantering, etc.

Lokaliseringsstudien

 • Flera lokaliseringar har tagits fram utifrån Kriminalvårdens kravspecifikation och några av dem har slutligen värderats utifrån en rad bedömningskriterier.
 • Av de ursprungliga arton alternativen har nio bedömts mer lämpliga och därav genomgått en djupare analys.
 • Sigma Civil AB har tagit fram lokaliseringsstudien i samarbete med Svedala kommun, Kriminalvården och Niras.

Samtliga markägare till de identifierade tänkbara platserna har blivit kontaktade och merparten har träffat Svedala kommun och Kriminalvården för information 24 januari 2018.

Ta del av lokaliseringsstudien

Du kan läsa lokaliseringsstudien i sin helhet här på vår webbplatsen svedala.se och genom att beställa den hos kommunens Kundservice på telefon 040-626 80 00. Från måndag 29 januari 2018 hittar du även lokaliseringsstudien på samtliga bibliotek i kommunen.

Lokaliseringsstudie – för en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun

Politisk process

Plan- och exploateringsutskottet i Svedala kommun godkände lokaliseringsstudien 24 januari 2018 och kommunstyrelsen behandlar studien i kommunstyrelsen 12 februari 2018 för att sedan ta upp till beslut i kommunfullmäktige 21 mars 2018. Därefter ger kommunfullmäktige uppdraget till kommunstyrelsen att ta fram förslag på slutlig lokalisering.

Kontaktperson Svedala kommun

Nina Gilljam, kommunikationschef, nina.gilljam@svedala.se0709-47 83 94 eller Ulf Mossberg, pressansvarig Kriminalvården, ulf.mossberg@kriminalvarden.se, 0702-57 82 80.

Tidigare nyheter om Kriminalvårdsanstalt Syd i Svedala kommun

Sidansvarig: Nina Gilljam