Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Medborgarundersökning visar nöjdhet hos Svedalabor

Foto: Svedala kommun

I 2017 års medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, får Svedala goda resultat. Mätningen undersöker vad Svedalaborna tycker om Svedala kommun som en plats att bo och leva på (NRI), vad man tycker om kommunens verksamheter (NMI) samt möjligheterna till inflytande i kommunen (NII). Svedala får i stort sett samma betyg som vid den förra mätningen 2015.

Att få ta del av attityderna hos medborgarna och deras uppfattning om oss ger oss en fingervisning om hur vi fungerar som kommun. Detta är ett av flera verktyg vi erbjuder för att du som kommuninvånare ska kunna påverka vår utveckling och din vardag.

Svedala kommuns resultat

Medborgarnas svar mäts i index där 100 är maxpoäng. Poäng under 40 är inte godkända, över 55 är nöjd och över 75 mycket nöjd. 

Svedala som en plats att bo och leva på (NRI)

Det sammanfattande indexet blev 66, något sämre resultat mot föregående år (68) men med ett klart högre resultat än genomsnittskommunen (60). 59 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, vilket är äen liten ökning jämfört med förra året. Alla kategorier når upp till betyget ”nöjd” eller ”mycket nöjd”. Kommersiellt utbud sticker ut något och får ett jämförelsevis lågt betyg, 54, vilket är ungefär samma värde som vid förra mätningen (55). I samtliga kategorier utom Fritidsmöjligheter hamnar Svedala högre än genomsnittskommunen.

Faktorer som ingår i indexet NRI: Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Fritidsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Trygghet, Bostäder samt Arbetsmöjligheter och Rekommendationer.

Kommunens verksamheter (NMI)

Det sammanfattande resultatet för hur invånarna bedömer kommunens verksamheter blev 60. Mest nöjda är invånarna med Vatten och avlopp, Räddningstjänsten, Förskolan och Renhållning och sophämtning. Svedala når i alla kategorier upp till betyget ”nöjd” eller ”mycket nöjd”.

Verksamheter som ingår i indexet NMI: Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Förskolan, Kultur, Gymnasieskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Grundskolan, Gator och vägar, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer samt Bemötande och tillgänglighet.

Inflytandet i kommunen (NII)

Index 47 är ett klart bättre betyg än vad genomsnittskommunen får (40). Svedala får goda omdömen inom området Information med 59 jämfört med genomsnittskommunen (55). Även Kontakt får med 53 ett högre betyg än genomsnittskommunen (49). Påverkan och Förtroende har marginella förändringar jämfört med föregående år med värdena 46 och 51 (45 och 52 vid föregående mätning).

Faktorer som ingår i indexet NII: Information, Kontakt, Förtroende samt Påverkan.

Andra sätt att påverka  

För oss är det viktigt att få reda på vad du som invånare eller besökare tycker om den service och tjänster som vi utför. Det hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Här presenterar vi olika vägar du kan välja för att påverka.

Tack!

Vi vill tacka alla de Svedalabor som varit med och besvarat frågorna i SCB:s medborgarundersökning 2017. 1200 personer mellan 18-84 år fick enkäten av SCB, beåde i pappersform och med möjlighet till digitalt besvarande. Det var 41 procent som svarade på frågorna, vilket innebär 492 personer.

Mer information

SCB:s medborgarundersökningar, Svedala kommun

Samtliga kommuners resultat

Publicerad 2018-02-13 kl 12:31
Sidansvarig: Nina Gilljam