Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Lyckat koncept för kulturmöten startar i Svedala

Länsstyrelsen tilldelar Skurups kommun i samarbete med Svedala kommun 843 000 kr i medel för integration, vilket innebär att den hittills Skurupsbaserade MöTis-verksamheten kommer att genomföras även i Svedala kommun.

Konkret leder medlen till att en person kommer att rekryteras för att arbeta just med MöTis-verksamheten. Att de båda kommunerna samarbetar om mötesplatsen innebär ännu större möjligheter för deltagarna, menar Skurups kommuns integrationsstrateg Malin Olofsson:

- Att vi samverkar och tar del av varandras sammanhang är bara av godo. Att MöTis-deltagarna kommer att röra sig mellan två orter innebär vinster i nätverkande och aktivitet för alla.

Medskapande är vägen till framgång

Medskapande är nyckelordet och det som visat sig vara vägen till framgång för MöTis. Det innebär att deltagarna själva är drivande i att bygga upp och utveckla aktiviteterna.

- Hittills har vi föreslagit ett tema och deltagarna har kläckt idéer till aktiviteter utifrån det. Mattemat är ett sådant lyckat exempel, säger Malin Olofsson, som menar att de gånger intresset och deltagandet har varit som störst i aktiviteterna har varit när de har genomförts i nära samarbete mellan kommuninvånare och arrangörer.

Ett vardagsrum öppet för alla

Rebecka Kjellson, integrationskoordinator i Svedala kommun om hur verksamheten kommer att byggas upp:

- Idag har vi ett språkcafé som utgångspunkt. Vi bygger upp en mötesplats som är en plattform för alla kommuninvånare – ett öppet vardagsrum där alla kan delta.

Projektledare rekryteras

Skurups kommun rekryterar en projektledare som uteslutande arbetar med MöTis-verksamheten i 1,5 år.

Vad är MöTis?

MöTis är en mötesplats som vänder sig till kommunens invånare med intresse för möten, nyfikenhet på kultur och engagemang för integration. Här knyter du kontakter, deltar i meningsfulla aktiviteter, utvecklar språket och samlar på dig information.

MöTis Skurups webbplats

Arbete och integration på Svedala kommuns webbplats

Publicerad 2017-06-28 kl 16:30
Sidansvarig: Linda Holst