Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Lokaliseringsstudie ska identifiera plats för kriminalvårdsanstalt

Publicerad 2017-06-19 kl 14:22

Svedala kommun är positiv till samarbetet då vi ser fördelar för det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden samt de goda effekter som en ny stor arbetsplats medför. I detta samarbete tar vi också hänsyn till våra natur- och kulturvärden och att placeringen ligger i linje med kommunens framtida utvecklingsplan.

Kriminalvården har påbörjat planeringen av en ny, modern kriminalvårdsanstalt som ska placeras i södra Sverige. Svedala kommun och Kriminalvården Region Syd förde under våren och sensommaren 2016 samtal om en placering av den nya anläggningen i Svedala kommun.

Samverkansavtal om lokaliseringsstudie

Kriminalvården och Svedala kommun undertecknade en avsiktsförklaring 1 februari 2017 efter kommunstyrelsens beslut 19 december 2016 § 279. Mot bakgrund av avsiktsförklaringen är nästa steg att ingå samverkansavtal med Kriminalvården avseende lokaliseringsstudie samt besluta om politisk process. Lokaliseringsstudien bedrivs i en projektgrupp med representanter från båda parter. Kriminalvården bekostar lokaliseringsstudien. Arbetet med lokaliseringsstudie genomförs under september-november och ska vara klar 31 december 2017.

Informationsutbyte

Vi i Svedala kommun har kontaktat andra kommuner som idag har en kriminalvårdsanstalt i sin kommun. Dessa har varit enbart positiva till Kriminalvården och sett flera fördelar. Vi är måna om att vara transparenta och kommer att informera om de olika stegen i detta långsiktiga projekt. Beslut av vikt kommer även att prövas politiskt. Det tilltänkta namnet på anstalten är Kriminalvårdsanstalt Syd.

Behov och förutsättningar

  • Kriminalvårdsanläggning i säkerhetsklass 2 med 150-300 platser samt ungefär lika stor personalstyrka med olika yrkeskategorier.
  • En yta om cirka 15-30 hektar (150 000 - 300 000 m2) behövs för anläggningen.
  • Strategisk placering med avseende på fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
  • Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst och övriga kringtjänster såsom hälso- och sjukvård, bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfallshantering, etcetera.
Sidansvarig: Linda Holst