Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Ny information rörande framtida stationsområde

Trafikverket, Region Skåne och kommunen har under en längre tid varit överens om att utveckla stationsområdet i Svedala. Som en del i att lösa den finansiella utmaningen i projektet har kommunen på uppmaning av Trafikverket sökt så kallat stadsmiljöavtalspengar.

Trafikverkets syfte med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Kommunen sökte i april 2017 om 17,7 miljoner kr i stöd för utveckling av stationsområdet i Svedala och kommunens gång- och cykelvägsplan. Kommunen har i nuläget fått besked att det inte blir aktuellt med något stadsmiljöavtal i år. Trafikverkets motivering är att en del av ansökan innehåller statlig infrastruktur.

- Tråkigt med den här sortens besked så här en minut över tolv men vi känner oss inte alldeles nedslagna utan snarast mer motiverade. Nu gäller det att finna andra lösningar, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns dock möjlighet att söka nästa år. Kostnaden för den statliga infrastrukturen kommer istället att hanteras av kommande avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunen. Projektets totala budget för utveckling av stationsområdet är 93,7 miljoner kr. 

- För kommunens del är det ytterst viktigt att utvecklingen av stationsområdet blir av snarast möjligt. Vi, Trafikverket och Region Skåne är överens om att vi ska jobba vidare tillsammans för att projektet ska bli av. Nästa steg blir nu den avsiktsförklaring som planeras tecknas i september 2017, säger Fredrik Löfqvist, teknisk chef.

Publicerad 2017-07-06 kl 16:47
Sidansvarig: Linda Holst