Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Följ arbetet med framtida Kriminalvårdsanstalt Syd

Publicerad 2017-12-04 kl 09:10

Som vi tidigare informerat om är Kriminalvården och Svedala kommun överens om att om 5–10 år uppföra en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Kriminalvården har identifierat Svedala kommun som en lämplig plats i och med närheten till kommunikationer och service, framför allt för de 150–300 personer som kommer att behöva anställas vid anstalten.

Lokaliseringsstudie ska identifiera tänkbara platser

Just nu håller Kriminalvården på att genomföra en så kallad lokaliseringsstudie som går ut på att identifiera vilka krav Kriminalvården har för att uppföra anstalten samt identifiera tänkbara platser för den framtida anstalten. Det är Sigma Civil AB som utför lokaliseringsstudien åt Kriminalvården. I studien analyseras olika platser utifrån en rad parametrar för hållbar lokalisering av kriminalvårdsanstalten.

Den politiska processen

När platserna har identifierats kommer lokaliseringsstudien att behandlas politiskt i kommunen. Vi räknar med att lokaliseringsstudien med flera platsförslag ska vara klar i slutet av januari 2018. Därefter kommer Svedala kommuns plan- och exploateringsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ta del av studien. Sedan ska kommunstyrelsen ta fram förslag på placering för en framtida kriminalvårdsanstalt som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du som medborgare kan följa debatten, antingen på plats eller via vår webbsändning.

Översiktsplanen ställs ut

Just nu är Översiktsplan 2018 ute på samråd. Översiktsplanen ska ställas ut under våren 2018, vilket innebär att den kommer att finnas tillgänglig bland annat på biblioteken i Svedala, Bara och Klågerup samt på vår webbplats. Lokaliseringsstudien kommer att finnas som bilaga till förslaget till Översiktsplan 2018. Du som medborgare har möjlighet att i detta skede yttra dig.

En hållbar arbetsgivare

Svedala kommuns förtroendevalda politiker gjorde i mitten av november ett studiebesök vid en kriminalvårdsanstalt i Skänninge i Mjölby kommun. Skänningeanstalten är i säkerhetsklass 2, precis som den tilltänkta anstalten i Svedala kommun. De övriga kommuner som vi haft kontakt med har varit positivt inställda till Kriminalvården och sett flera fördelar med att ha en kriminalvårdsanstalt i sin kommun. Vi är övertygade om att vi alla kommer att gynnas på flera sätt om en kriminalvårdsanstalt uppförs i Svedala kommun, främst eftersom Kriminalvården i så fall blir en stor och hållbar arbetsgivare. Det tilltänkta namnet på anstalten är Kriminalvårdsanstalt Syd.

Information

Vi kommer att lämna löpande information om hur projektet fortskrider här på vår webbplats och i SvedalaNytt.

Sidansvarig: Nina Gilljam