Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Avsiktsförklaring undertecknad om ny anstalt i Svedala kommun

Publicerad 2017-02-01 kl 11:35
Uppdaterad 2017-02-01 kl 13:04

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) och Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Foto: Svedala kommun

Onsdag den 1 februari undertecknade kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) och Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg en avsiktsförklaring om att uppföra en ny kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun.

Kriminalvården och Svedala kommun är överens om att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala. I dag besökte generaldirektör Nils Öberg kommunen för att underteckna en avsiktsförklaring.

- Kriminalvården är i stort behov av att modernisera sina anstalter och det behövs dessutom fler fängelseplatser i södra Sverige. Den utveckling vi ser med gängproblematik, straffskärpningar och stora satsningar på polisen innebär att vi i god tid måste rusta oss för att kunna ta emot fler intagna och klienter i framtiden, säger Nils Öberg.

Närhet till kommunikationer och service

Den nya anstalten ska ha mellan 150 och 300 platser och vara av säkerhetsklass 2. Nu inleds bland annat ett arbete för att hitta en lämplig plats att bygga på. En modern kriminalvårdsanläggning kräver utrymme, men också närhet till kommunikationer och service.

- För att Kriminalvården ska kunna bedriva ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete behövs god samverkan med andra delar av Myndighetssverige, framförallt arbetsförmedling, socialtjänsten, sjukvården och civilsamhället, säger Nils Öberg.

Gynnar tillväxten lokalt och regionalt

Från Svedalas sida undertecknades avsiktsförklaringen av kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

- Vi är glada över att Kriminalvården vill satsa i Svedala kommun. Det gynnar tillväxten lokalt och i övriga delar av Skåne, säger Linda Allansson Wester (M).

Bakgrund

  • Kriminalvården har påbörjat planering av ny modern kriminalvårdsanläggning.
  • Anläggning kommer att handlas upp enligt LOU och med Kriminalvården som beställare och hyresgäst.

Behov och förutsättningar

  • Kriminalvårdsanläggning med 150-300 platser samt ungefär lika stor personalstyrka med olika yrkeskategorier.
  • En yta om cirka 15-30 hektar (150 000 - 300 000 m2) behövs för anläggningen.
  • Strategisk placering med avseende på fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.
  • Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst och övriga kringtjänster såsom hälso- och sjukvård, bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfallshantering, etc.

Svedala kommun är positiv till att Kriminalvården avser etablera ny kriminalvårds­anläggning inom kommunen och kommer i dialog med berörda markägare verka för att erforderlig markyta kan tillskapas och förvärvas för ändamålet. Planerna kring lämpliga områden bör finnas med i kommunens pågående översyn av översiktsplanen.

Parterna är överens om att inrätta en projektorganisation med deltagare från båda parter för att driva projektet framåt. Beräknad tid fram till färdig anläggning är cirka 5-10 år.

Efterhand som projektet fortskrider kommer erforderliga avtal mellan Svedala kommun och Kriminalvården att tecknas.

Mer information

Kontakta Nina Gilljam, kommunikationschef, nina.gilljam@svedala.se,
0709-47 83 94 eller Lena Karvik, Pressansvarig Kriminalvården, lena.karvik@kriminalvarden.se, 072-505 94 30.

Sidansvarig: Linda Holst