Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Digitala vägskyltar

Foto: Tess Hamark

Kontakt

Kommunikationsenheten
040-626 80 00
kommunikation@svedala.se

Vi har fyra digitala skyltar vid infarterna till Svedala kommun. Trafikverket har gett Svedala kommun tillstånd att sätta upp skyltarna och det är också Trafikverket som hur budskapen visas så att dessa inte ska störa trafikmiljön. Syftet med skyltarna är att marknadsföra kommunens bredd av evenemang för boende i kommunen, besökare och förbipasserande.

Här finns skyltarna

Skyltarna är placerade på följande platser:

  • E65, väster: Skabersjö gods
  • E65, öster: Vägverkets rastplats
  • 108, norr: Före infarten till Klågerup
  • 108, söder: Minnesberg, Södra Aggarp

Budskapen på skyltarna

Budskapen ska vara kommunikativa och profilera Svedala kommun på ett positivt sätt.

  • Vi prioriterar de aktiviteter där Svedala kommun är arrangör eller medarrangör.
  • Evenemang kan presenteras där annan part än Svedala kommun är arrangör. Evenemanget ska då marknadsföra Svedala på ett positivt sätt och vara av stort intresse för kommuninvånarna.
  • Reklam för företag eller produkter får inte förekomma. Dock kan ett kommersiellt evenemang som bedöms vara av stort intresse för kommuninvånarna presenteras.
  • Budskapen ska vara riktade till allmänheten.
  • I händelse av en extraordinär situation eller kris i kommunen kan skyltarna också användas för krisrelaterad information.

Tipsa om aktivitet!

Kommunikationsenheten har huvudansvar för att skyltarna uppdateras, att budskapen överensstämmer med ovanstående riktlinjer samt för prioriteringar mellan flera budskap. Förslag till budskap tas endast emot via formuläret på webbsidan "Tipsa om aktivitet". Förslag på budskap lämnas minst 10 dagar före evenemanget äger rum.

Formulär Tipsa om aktivitet

Publicerad 2016-05-11 kl 17:44
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-03-02 kl 15:39