Stäng

Digitala skyltar

Kontakt

Vi har fyra digitala skyltar vid infarterna till Svedala kommun. Trafikverket har gett oss tillstånd att sätta upp skyltarna och det är också Trafikverket som bestämmer hur budskapen visas så att dessa inte ska störa trafikmiljön. Syftet med skyltarna är att marknadsföra kommunens bredd av evenemang för boende i kommunen, besökare och förbipasserande.

Här finns skyltarna

  • E65, väster: Skabersjö gods
  • E65, öster: Vägverkets rastplats
  • 108, norr: Före infarten till Klågerup
  • 108, söder: Minnesberg, Södra Aggarp

Budskapen på skyltarna

Budskapen ska vara kommunikativa och profilera Svedala kommun på ett positivt sätt.

  • Vi prioriterar de aktiviteter där Svedala kommun är arrangör eller medarrangör.
  • Evenemang kan presenteras där annan part än Svedala kommun är arrangör. Evenemanget ska då marknadsföra kommunen på ett positivt sätt och vara av stort intresse för kommuninvånarna.
  • Reklam för företag eller produkter får inte förekomma. Dock kan ett kommersiellt evenemang som bedöms vara av stort intresse för kommuninvånarna presenteras.
  • Budskapen ska vara riktade till allmänheten.
  • I händelse av en extraordinär situation eller kris i kommunen kan skyltarna också användas för krisrelaterad information.
  • Politiska budskap får inte förekomma.

Tipsa om aktivitet!

Kommunikationsenheten har huvudansvaret för att skyltarna uppdateras, att budskapen överensstämmer med riktlinjerna samt för prioriteringar mellan flera budskap. Förslag till budskap tas endast emot via formuläret "Tipsa om aktivitet". När vi tagit emot ifyllt formulär granskas det inom en vecka och publiceras det därefter i kalendern på svedala.se, och vid utrymme även på de digitala skyltarna.

Formulär Tipsa om aktivitet

Publicerad 2016-05-11 kl 17:44
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-07-20 kl 14:13