Stäng

Kostnadsfria samtalsförmedlade tjänster

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster texttelefoni, teletal eller bildtelefoni. Här får du information om de olika tjänsterna.

Kontakta oss via texttelefon

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefon.se
Texttelefon: 020- 600 600
Telefon: 020- 600 650
Webbapp: kund.texttelefoni.se

Så här fungerar texttelefoni

Kontakta oss via teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma till rätt person, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44

Så här fungerar Teletal

Kontakta oss via bildtelefoni

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.
Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt!

SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20

Så här fungerar bildtelefoni

Publicerad 2022-03-08 kl 16:36
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-12-30 kl 13:32