Svedala kommun logotyp - liggande

Lov och ledigheter grundskola

Läsårstider och lovdagar för 2017-2018        

Läsårstider 

Hösttermin torsdag 17 augusti – tisdag 19 december 2017 
Vårtermin torsdag 11 januari – fredag 15 juni 2018        

Lovdagar

måndag 30 oktober – fredag 3 november 2017 
måndag 20 november 2017
måndag 19 – fredag 23 februari 2018
onsdag 14 mars 2018
måndag 26 mars – torsdag 29 mars 2018 
måndag 30 april 2018 
fredag 11 maj 2018 

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i fritidshemsverksamhet 

fredag 11 augusti 2017 och måndag 8 januari 2018

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i förskoleverksamhet

fredag 18 augusti 2017 och fredag 23 mars 2018

Om någon vårdnadshavare är i behov av omsorg denna dag, kommer sådan att anordnas i samverkan mellan förskolorna i kommunen. Eftersom den ordinarie verksamheten är stängd kommer endast en förskoleenhet vara öppen för de vårdnadshavare som behöver omsorg. Kontakta din förskolechef senast den 17 juni alternativt den 16 januari om det finns behov av barnomsorg den 18 augusti respektive 23 mars.

Ansökan om ledighet för elev

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Svedala kommuns policy är att vara synnerligen restriktiv med att bevilja ledighet för elev.

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Blankett för ansökan finns i kommunens e-tjänst

Läsårstider och lovdagar 2018-2019

Läsårstider 178 skoldagar              

Hösttermin                     torsdag 16 augusti – torsdag 20 december 2018 
Vårtermin                       torsdag 10 januari – fredag 14 juni 2019 

Lovdagar för elever

onsdag 26 september 2018
måndag 29 oktober 2018
tisdag 30 oktober – fredag 2 november 2018
fredag den 30 november 2018
måndag 18 – fredag 22 februari 2019
onsdag 13 mars 2019
måndag 15 april – torsdag 18 april 2019
tisdag 21 maj 2019
fredag 31 maj 2019
fredag 7 juni 2019 

*Lärares kompetensutvecklingsdagar kan komma att förändras beroende på när Skolverket förlägger nationella prov

______________

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i fritidshemsverksamhet (2 dagar)

fredag 10 augusti 2018 och måndag 7 januari 2019

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i förskoleverksamhet (2 dagar)

fredag 17 augusti och fredag den 15 mars 2019

 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:19
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2018-01-11 kl 10:54