Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Personlig elevdator

Kontakt

Johan Palmgren
IKT-strateg
040-626 84 43
johan.palmgren@svedala.se

Alla elever i åk 4-9 Svedalas kommunala grundskolor får möjlighet att låna en personlig dator. Datorn är en Chromebook vilken är en kostnadseffektiv lättadministrerad dator med lång batteritid. Datorn är anpassad att fungera väl mot webben och Googles G-Suit. G-suit en plattform byggd för att dela och samarbeta kring dokument, presentationer med mera.

Om datorn skulle skadas så att den är i behov av reparation så ska vårdnadshavare tillsammans med barnet fylla i e-blanketten "Rapportera skada på elevdator"

Beroende på skadan, så kommer datorn att repareras, alternativt ersättas med en reservdator. Om skadan uppkommit på grund av vårdslöshet eller uppsåtlig handling så kommer skolan att utkräva ersättning. Skada eller förlust som uppkommer trots att eleven iakttagit normal försiktighet vid hanteringen av datorn ansvarar skolan för.

Kostnader enligt nedan:
Laddare: 300 SEK
Skärmbyte: 800 SEK
Ersättningsdator: 1200 SEK

Digitala lärresurser

Till samtliga elever ingår det abonnemang på talsyntes (Appwriter), Nationalencyklopedin och Inläsningstjänst. Utöver ovanstående resurser så beslutar skola och enskilda lärare över vilka läromedel som används i undervisningen.

Mer information om kommunens digitala lärresurser

Publicerad 2016-05-23 kl 17:02
Sidansvarig: Johan Palmgren
Uppdaterad 2017-07-14 kl 14:52