Stäng

Minoritetsspråk förskola

Den 1 juli inför vi en ny läroplan i förskolan, och en av förändringarna är en förstärkning av stöd till barn som talar ett av de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Information till dig som vårdnadshavare mot vårt arbete med minoritetsspråk i förskolan från och med höstterminen 2019.

Den 1 juli införs en ny läroplan i förskolan, och en av förändringarna är en förstärkning av stöd till barn som talar ett av de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

I läroplan för förskola Lpfö 18 anges i kapitel 2.2;
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.”

Nya Läroplanen 

Talar ert barn ett av minoritetsspråken?

I syfte att kunna skapa de förutsättningar som anges ovan, arbetar nu Utbildningsenheten för att skapa en organisation som motsvarar läroplanens krav. Arbetet med att bygga en organisation fortgår under hösten 2019. Vi behöver därför få information om ditt barn omfattas av något av de nationella minoritetsspråken.

Kontakta förskolechefen på er förskola

Förskolecheferna tar tacksamt emot information av berörda vårdnadshavare. Kontakta er förskolechef via e-post eller per telefon så att varje förskola kan skapa sig en bild om vilka minoritetsspråk de behöver ta i beaktande från och med hösten 2019.

Vänliga hälsningar,

Annika Kraft, biträdande utbildningschef

Publicerad 2019-05-23 kl 08:21
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-03-23 kl 12:51