Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Förskoleplatser våren 2017

Kontakt

Annika Kraft
Biträdande utbildningschef
040-626 82 91
annika.kraft@svedala.se

Svedala är en växande kommun, vilket är glädjande. Flera vill bosätta sig i kommunen och behovet av förskoleplatser ökar hela tiden. Hittills har vi alltid kunnat erbjuda alla en förskoleplats i rätt tid, vilket har varit uppskattat.

Tre nya förskolor byggs

För att kunna erbjuda allt fler förskoleplatser, öppnar vi tre nya förskolor. En ny förskola kommer att öppnas både i Bara och Svedala tätort våren 2019.

Tillfälliga utbyggnader och paviljonger

Fram tills dess att de nya förskolorna står klara behöver vi använda oss av tillfälliga utbyggnader av befintliga
lokaler. Paviljonger för 34 barn har satts upp intill Floraparkens förskola i Svedala tätort under våren och
sommaren. Ytterligare en paviljong för cirka 20 barn öppnas här under vecka 47.

Tre alternativa lösningar i Bara

En av de framtagna lösningarna är en paviljong för 60 barn på Bara badsjös parkering, i slutet på Joachim Becks gata, fastighet Värby 44:1. En annan lösning är en fastighet söder om Malmövägen. Bygg- och miljönämnden beslutade om bygglov för dessa båda alternativ 10 november. Beslut om det tillfälliga bygglovet som gäller Joachim Becks gata togs med förbehållet att trafiksäkerheten ska klaras. Ett möte med sakägare och närmaste grannar om just trafiksäkerheten på Joachim Becks gata har hållits den 23 november. Båda dessa bygglov har överklagats till länsstyrelsen. Kommunen väntar nu på länsstyrelsen beslut i ärendena.

Publicerad 2016-12-07 kl 08:01
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2016-10-28 kl 08:04