Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Förskoleplatser våren 2017

Kontakt

Lena Gerdtsson
Samhällsbyggnadschef
040-626 83 91
lena.gerdtsson@svedala.se
Annika Kraft
Biträdande utbildningschef
040-626 82 91
annika.kraft@svedala.se

Svedala är en växande kommun, vilket är glädjande. Flera vill bosätta sig i kommunen och behovet av förskoleplatser ökar hela tiden. Hittills har vi alltid kunnat erbjuda alla en förskoleplats i rätt tid, vilket har varit uppskattat.

Tre nya förskolor byggs

För att kunna erbjuda allt fler förskoleplatser, öppnar vi tre nya förskolor. En ny förskola kommer att öppnas både i Bara och Svedala tätort våren 2019.

Tillfälliga utbyggnader och paviljonger

Fram tills dess att de nya förskolorna står klara behöver vi använda oss av tillfälliga utbyggnader av befintliga
lokaler. Paviljonger för 34 barn har satts upp intill Floraparkens förskola i Svedala tätort under våren och
sommaren. Ytterligare en paviljong för cirka 20 barn öppnas här under vecka 47.

Tre alternativa lösningar i Bara

En av de framtagna lösningarna är en paviljong för 60 barn på Bara badsjös parkering, i slutet på Joachim Becks gata, fastighet Värby 44:1. En annan lösning är en fastighet söder om Malmövägen. Bygg- och miljönämnden beslutade om bygglov för dessa båda alternativ 10 november. Beslut om det tillfälliga bygglovet som gäller Joachim Becks gata togs med förbehållet att trafiksäkerheten ska klaras. Ett möte med sakägare och närmaste grannar om just trafiksäkerheten på Joachim Becks gata har hållits den 23 november. Båda dessa bygglov har överklagats till länsstyrelsen. Kommunen väntar nu på länsstyrelsen beslut i ärendena.

Om inte något av byggloven vunnit laga kraft innan årsskiftet är ett tredje alternativ I Ur & Skur Linsbo förskola i Bara, som har 30 platser. Lokalen blir ledig 15 december och kan då hyras av kommunen. Ombyggnation krävs för att lokalen ska uppfylla lagkrav för kommunal förskola. Detta tredje alternativ kombineras med ytterligare en paviljong i Svedala för att alla barn i Bara ska kunna erhålla en plats. Det bygglov som har sökts för placering av paviljong intill Fröhuset har överklagats. För närvarande söks det efter en plats där denna paviljong kan etableras.

Publicerad 2016-12-07 kl 08:01
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2016-10-28 kl 08:04