Stäng

Barnomsorgspeng

Regeringen har infört en barnomsorgspeng för att öka föräldrars valfrihet och skapa möjligheter att välja olika former av barnomsorg och skolbarnomsorg för sina barn.

Vad betyder barnomsorgspengen för dig som förälder?

Idag kan du välja mellan kommunal och enskild (privat) förskola eller familjedaghem. Som komplement till detta finns nu "Pedagogisk omsorg". Det är ett nytt verksamhetsbegrepp som införs i skollagen.
Det betyder att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ska kallas "pedagogisk omsorg".

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.

Flera sorters barnomsorg och skolbarnomsorg

Barnomsorgspengen kan delas mellan flera sorters barnomsorg, både enskild och kommunal.
Du kan till exempel ha ditt barn inom pedagogisk omsorg i kommunalt eller enskilt familjedaghem kombinerat med allmän förskoleverksamhet (bedrivs endast i kommunal och enskild förskola där det finns förskollärare anställd) på en kommunal eller enskild förskola. Ett annat exempel är att inom ramen för pedagogisk omsorg ta hand om sina egna barn plus lika många till.

Välj kommun själv i mån av plats

Du som förälder har också rätt att placera ditt barn i barnomsorg i vilken kommun du vill under förutsättning att det finns plats. Kommunal verksamhet är skyldig att erbjuda barnomsorg inom fyra månader. Enskilda verksamheter har egna kösystem. 

Starta pedagogisk omsorg

Du som har adekvat utbildning och erfarenhet får möjlighet att starta pedagogisk omsorg. Förutsättningen är att du uppfyller alla de krav på kvalitet, säkerhet och lokal som ställs i skollagen.
 
Ersättningen för pedagogisk omsorg följer intentionerna i regeringens proposition 2008/09.115.
Publicerad 2016-05-18 kl 16:17
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-09 kl 14:01