Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Från ansökan till förskoleplats

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Här informerar vi om hur du går tillväga för att få plats för ditt barn i förskolan.

  1. Du ansöker via webbportalen för förskola och fritidshem. Det är viktigt att du gör din ansökan senast fyra månader före det datum du har behov av plats (placeringsdatum). För att vara garanterad en plats på ditt önskade placeringsdatum.

    Webbportal för förskola och fritidshem
  2. Du anger önskad placeringsdatum samt önskar upp till tre olika förskolor. Du kan önska förskola fritt i hela kommunen. Observera att du inte omfattas av 4-månadersgarantin om önskemålen endast avser fristående förskolor.

  3. Vi registrerar din ansökan och du får en bekräftelse.  

  4. När ditt önskade placeringsdatum närmar sig sammanställer vi de lediga platser som då finns i kommunens förskolor och fördelar dem bland de barn som önskar plats vid denna tidpunkt utefter sitt ködatum.

Syskon

Ditt barn blir placerad utefter sitt ködatum. Ködatum är detsamma som ditt barns födelsedatum. Har barnet ett större syskon på önskad kommunal enhet får ditt barn köa på det äldre syskonets födelsedatum. Vilket gör att du har större möjlighet att få plats på samma förskola som syskonet, dock är detta inte någon garanti. Det är därför viktigt att när du skickar in ansökan också skriver en notering om att det finns ett syskon och på vilken förskola syskonet är placerat.

Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan är skickad fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna så blir barnet placerad på annan förskola som har ledig plats. Vid byte av förskola har du inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna.

Vi skickar erbjudande om plats till dig via mejl eller brev.

Tacka ja till erbjuden förskoleplats

Via webbportalen

När du har fått erbjudande om plats via sms och/eller mejl/post, ska du logga in på webbportalen och följa instruktionerna för att tacka ja. Observera att samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation och acceptera platsen.

Via post

Om samtliga vårdnadshavare inte har möjlighet att använda vår webbportal för förskola och fritidshem går det bra att kontakta oss för att godkänna platsen via blankett. Den måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter Utbildningsenheten

Utbildning
233 80 Svedala
E-post: utbo@svedala.se

Du tackar ja men vill stå i kö till annan förskola

Om du tackar ja till erbjuden förskoleplats men vill stå i kö till annan förskola skickar du in en ny ansökan via webbportalen. Du anger den/de förskolor du önskar byta till. Skriv en notering om att det gäller överflyttning. Ditt barn är endast aktuellt för de förskolor du har angett i ansökan och det finns ingen garantitid på när vi kan erbjuda plats.

 Webbportal för förskola och fritidshem

Tacka nej till erbjudande om förskoleplats

Om du tackar nej till erbjuden förskoleplats stryker vi ansökan och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar då om från början.

Tacka nej via e-tjänst

Om du har fått erbjudande via mejl ska du logga in webbportalen och följa instruktionerna för att tacka nej.

Du hör inte av dig med något besked

Om vi inte får något besked från dig tas ansökan bort efter svarstiden och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar då om från början.

Publicerad 2017-11-22 kl 09:08
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-03-19 kl 16:27