Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Parkeringstillstånd

Kontakt

Kundservice
040- 626 80 00
kundservice@svedala.se

För att söka parkeringstillstånd ska du vara gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter och kan endast med stor svårighet förflytta dig till fots korta sträckor. Du som söker parkeringstillstånd och inte själv kör fordonet krävs det att mycket särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan till exempel vara att du regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Var gäller ett tillstånd?

På parkeringsplatser på gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som förvaltas/sköts av kommunen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Ansök om parkeringstillstånd

Karta parkeringar Svedala centrum

 • Parkering får ske under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Parkering får ske under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata men enbart om du inte stör annan trafik.
 • All parkering ska i övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Var gäller inte tillståndet?

 • l parkeringshus och på tomtmark om inte ägaren medgivit det.
 • l zoner för viss verksamhet till exempel lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon till exempel buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad p-plats).
 • På huvudled om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Hur ser du att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns en skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som övervakar platsen plus telefonnummer. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.

När måste du betala avgift?

Avgift ska betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige, i den kommun
parkeringen finns, beslutat annat. l Svedala kommun gäller befrielse från avgift på kommunens parkeringsplatser.

Vad gäller när man parkerar?

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.
 • Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.
 • Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till utfärdande myndighet.
 • Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet.

Information från Transportstyrelsen

Publicerad 2016-03-24 kl 13:13
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-10-17 kl 14:28