Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Generella förbud

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Förbud mot tunga fordon

Inom tättbebyggt område i Svedala får tung lastbil eller buss med totalvikt över 3,5 ton, traktor, motorredskap eller frikopplat släpfordon med totalvikt över 3,5 ton inte parkeras på väg eller gata som inte är enskild. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 22.00 och 06.00.

Förbudet gäller inte på gator och vägar där parkering av sådana fordon är tillåten enligt föreskrift och vägmärke. Förbudet gäller inte inom områdena enligt kartbild som du kan se om du trycker på denna länken.

Skrotbilar

Övergivna skrotbilar har blivit ett allt större problem eftersom fler och fler överger sina fordon i stället för att köra dem till skroten. Det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser. Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Polismyndigheten, Trafikverket och kommunerna har rätt att flytta fordonsvrak, fordon som förhindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen, fordon med kör- och brukandeförbud, fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering. Dessutom får fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller som hindrar trafiken flyttas.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller som är fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde") kontakta oss.

Publicerad 2016-05-10 kl 14:00
Sidansvarig: Tess Hamark
Uppdaterad 2016-05-31 kl 08:06