Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Foto:  Giltramirez, Thunderbolttactical at en.wikipedia

Kontakt

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA. Det kan exempelvis vara fråga om en stor brand eller utsläpp av ett farligt ämne. Ett VMA kan antingen gå ut som ett informationsmeddelande - då används inga tutor men radio och TV går omedelbart ut med den viktiga informationen, eller som ett varningsmeddelande - då även utomhuslarmets sirener aktiveras. Tutorna som då låter kallas ibland för "hesa Fredrik".

Hur låter varningssignalen vid ett VMA?

Signalen vid ett varningsmeddelande består av en 7 sekunder lång ton följt av 14 sekunders tystnad som upprepas i minst 2 minuter.

 När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Lyssna efter information på TV och radio eller på webbplatsen Krisinformation.

Webbplats Krisinformation

  • Stäng dörrar, fönster och ventilation

När faran är över används en annan signal för att meddela detta.  "Faran över" är en 30-40 sekunder lång, sammanhängande signal. Denna används bara vid händelser där varningsmeddelandet tidigare gått ut i signalhornen.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, kl 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen Viktigt Meddelande i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet. 

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som beslutar var signalhornen för systemet ska sättas upp. I Svedala kommun finns signalhorn i Svedala tätort, i Klågerup samt på Sturup Malmö Airport. 

Om VMA på webbplatsen Krisinformation

Publicerad 2016-11-02 kl 15:35
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2019-12-02 kl 16:41