Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Solcellsanläggningar – Råd och anvisningar från räddningstjänsten

Kontakt

Hampus Aronsson
Brandingenjör räddningstjänsten
040–626 82 35
hampus.aronsson@svedala.se

Solcellsanläggningar medför speciella risker för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats eftersom solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare. Räddningstjänsterna i Skåne har tagit fram en gemensam råd och anvisning för dig som tänkt installera solceller på en befintlig eller ny byggnad.

Solcellsanläggningar medför speciella risker för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats. Lagstiftning och allmänna råd för projektering av solcellsanläggningar tydliggör inte förutsättningarna och säkerheten i samband med en räddningsinsats.

Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, via säkringar som löser ut eller via överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt, om inte särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är livsfarlig för räddningspersonal.

Även nedfallande solcellspaneler kan vara en risk för räddningstjänstens personal vid händelse av brand.

Detta innebär att en insats där solcellsanläggningar är involverade kommer genomföras med försiktighet och kan ta längre tid att genomföra. Samma sak gäller om det är oklart ifall en anläggning är försedd med solceller eller hur de fungerar.

Anvisning från Räddningstjänsterna i Skåne

Räddningstjänsterna i Skåne har gemensamt tagit fram en anvisning som beskriver hur du kan installera solceller på ett sätt som tar hänsyn till insatsmöjligheter från räddningstjänsten, så att brandkåren får möjlighet att släcka en eventuell brand på ett säkert och effektivt sätt. 

Ladda ner anvisningar – Råd och anvisning för solcellsanläggningar och batterilagersystem

Publicerad 2018-09-13 kl 15:31
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2020-01-02 kl 16:54