Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Foto: Räddningstjänsten Svedala

Kontakt

Torgny Althin
Handläggare tillsynsärenden
040-626 82 33
torgny.althin@svedala.se

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att du ska upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Redogörelsen ska du skicka till kommunen som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

Blankett "Skriftlig redogörelse för brandskyddet"

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till kommunen. Du som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna uppgifter till ägaren som hen behöver för att en göra en redogörelse.

För verksamheter (enligt 2 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor) som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är det i stället verksamhetsutövaren som ansvarar för att upprätta redogörelsen och ägaren ska då bidra med uppgifter som hen behöver för detta.

Vilka är berörda av kravet på skriftlig redogörelse?

I föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) hos Statens räddningsverk, anger de vilka byggnader och anläggningar som är berörda av kravet på skriftlig redogörelse.

För att få en mer detaljerad beskrivning av vilka som är berörda måste du läsa föreskriften, men sammanfattningsvis är följande berörda av kravet:

 • Inrättningar för vård och omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning.

 • Låsta institutioner och anstalter.

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 90 barn befinner sig samtidigt eller där fler än 15 barn befinner sig samtidigt och inte enbart i markplan.

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än fem funktionshindrade barn med hjälpbehov vid utrymning befinner sig samtidigt.

 • Hotell, pensionat eller vandrarhem med plats för minst nio gäster eller med minst fem gästrum.

 • Elevhem och förläggningar för fler än 50 personer eller med fler än 25 förläggningsrum. 

 • Samlingslokaler som fler än 150 personer används, till exempel varuhus, nöjeslokaler, konsertlokaler, sporthallar, kyrkor, större bibliotek, teatrar, biografer, konferensanläggningar, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

 • Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster. 

 • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak.

 • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt.

 • Industriverksamhet med sammanlagd yta större än 2500 m².

 • Industriverksamhet med tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor.

 • Industriverksamhet som är berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, så kallade Seveso-anläggningar.

 • Byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen, statliga byggnadsminnen samt museer med statsbidrag till regional kulturverksamhet.

 • Alla typer av byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.

 • Garage med minst två plan under mark och med en yta större än 2000m².

 • Vissa tunnlar som är längre än 500 meter.

Hur ska den skriftliga redogörelsen se ut?

Vi har tagit fram en mall som fastighetsägaren kan använda för att få med alla relevanta uppgifter i den skriftliga redogörelsen.

Blankett "Skriftlig redogörelse för brandskyddet"

Publicerad 2018-08-14 kl 11:57
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-04-24 kl 17:26